Bli återförsäljare

Ansökan
Företagsinformation
Leveransadress
  1.  Använd samma adress som ovan
  2.  Adressen är en bostadsadress
Affärsinformation
  1.  Aktiebolag Handelsbolag Enskild firma Ideell förening
Marknadsinformarion
  1.  Webförsäljning Butik Katalog Skola Egen logotyp Reklam Annat
  2.  Outdoor Hälsokost Eco Fitness/Yoga Baby/Barn Sport/Idrott Leksak/Present Hälsorådgivare Skola Gruppinsamling Företag Annat
Betalningsinformation
  1. Betalningsvillkor: 30 dagar netto
  2. Bankgiro: 5845-1626

Härmed intygar jag att alla prislistor, prissättning och intern företagsinformation gällande Klean Kanteen och dess produkter ska hållas konfidentiellt.